Werkwijze

U, uw ouders, een wijkteam medewerker of een plaatsende instantie kunnen telefonisch of per e-mail een afspraak maken voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek.

Dit gesprek vind bij voorkeur plaats in de thuissituatie, zodat u in een vertrouwde omgeving kan vertellen over uw zorgvraag. Indien wenselijk kan dit gesprek ook bij ons op kantoor of op een locatie elders worden vormgegeven. Wij zullen in dit gesprek iets vertellen over de begeleiding en aanpak van Helderzorg en horen graag op welke manier wij u kunnen ondersteunen bij uw hulpvraag.

In geval van wederzijdse instemming zal een hulpverleningsplan worden opgesteld en worden de begeleidingsdoelen bepaald.   Hulp kan indien noodzakelijk nodig binnen 24 uur na de aanmelding starten.

Voor ieder kind of volwassene wordt een individueel zorgplan opgesteld. Ouders en/of cliënten worden continu betrokken bij dit proces. Helderzorg werkt methodisch en traject gericht. Er is geen sprake van inzet van vaste modules. We doen wat nodig is (kortdurend, langdurig, intensief en laag frequent). Er zullen altijd 2 begeleiders vanuit Helderzorg (middels een duo samenwerking) zich verbinden aan de cliënt en het opgestelde zorgplan. Wij doen dit om zo veel als mogelijk flexibiliteit, diversiteit en continuïteit te kunnen bieden.

Binnen ieder hulpverlenerstraject wordt er gewerkt vanuit drie fases.

Fase 1: Kennismaking en observatiefase
Fase 2: Veranderingsfase
Fase 3: Vasthouden en afrondingsfase