Over ons

Welkom bij Helderzorg.

Bij Helderzorg bieden we ambulante hulpverlening die voor iedereen toegankelijk is. Helderzorg richt zich op herstel en ontwikkeling van personen in een (tijdelijke) afhankelijkheidssituatie. Helderzorg is er voor iedereen die in zijn of haar dagelijkse (gezamenlijk) functioneren ondersteuning nodig heeft en maakt daarbij geen onderscheid tussen jong of oud. Bij ons is elke vorm van zorg maatwerk. Vanuit de eigen zorgvraag van de cliënt en/of het netwerk is het doel om de cliënt zo zelfstandig als mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij en daarbij erkenning, herkenning, acceptatie en vertrouwen te bieden.

Wij streven ernaar een begeleidingsaanbod aan te bieden dat op maat is en gericht is op de specifieke behoeften van de betrokkenen. We zijn altijd bereid om mee te denken om een zo passend mogelijk traject aan te kunnen bieden. We hanteren om die reden dan ook geen directe uitsluitingsgronden en gaan graag in gesprek over wat we voor elkaar kunnen betekenen. De intensiviteit kan, afhankelijk van de vraag, wens en noodzaak variëren per week en wordt zowel doordeweeks, als in de avonden en weekenden geboden indien nodig. Indien nodig kunnen we ambulante spoedhulp inzetten en binnen 24 uur (tijdelijk) de begeleiding bieden die nodig is.

Wij horen graag wat we voor u kunnen betekenen.