Het team

Zorgmanager/ Ambulante (gezins) begeleider Mohamed Taibe:

Na het behalen van mijn MWD aan de Hogeschool in Utrecht ben ik gestart met het opbouwen van een mooie organisatie, waarbij de persoon wordt gezien en gehoord.

Zorg betekend voor mij om er voor de mensen te zijn. Geregeld benoem ik naar cliënten of personen in mijn omgeving ‘komt goed’. Als mens en professional geloof ik erin dat we middels een goede samenwerking doelen kunnen realiseren die passen bij de persoon. Na een werkdag ga ik met een voldaan gevoel naar huis als een persoon heeft gewerkt aan het opdoen van een succeservaring of onderdeel is geweest van de maatschappij.

Zorg coördinator/ Ambulante (gezins) begeleider Jaouad Taibe:

De afgelopen jaren heb ik ervaring op mogen doen binnen het FACT team. Binnen het FACT team heb ik veelal kennis en ervaring op mogen doen. De kennis vanuit mijn opleiding Maatschappelijk werk en ervaring vanuit het werken binnen het FACT probeer ik zoveel als mogelijk te implementeren binnen het werk bij Helderzorg.

Helderzorg is voor mij een mooie stap geweest omdat ik mede het beleid heb kunnen vorm geven. Mijn uitgangspunt binnen Helderzorg is; cliënten worden gezien en gehoord, daar waar de deur dicht lijkt te vallen bekijken we waar nog een kiertje is om het contact aan te gaan. Daar waar de zorg lijkt op te houden is het van belang om te kijken of we als team hebben bijgedragen aan het zoeken naar mogelijkheden om het contact te behouden en daar waar nodig ondersteuning te bieden.

Orthopedagoog Aniek Klijn Velderman:

In de afgelopen jaren heb ik op verschillende werkplekken, met verschillende jongeren en ouders, in verschillende rollen werkervaring op mogen doen. Hierdoor heb ik mij de afgelopen jaren kunnen ontwikkelen van een persoonlijk begeleider met orthopedagogische kennis, tot orthopedagoog met kennis en ervaring uit de praktijk.

Ik probeer zo laagdrempelig als mogelijk aansluiting te vinden bij dat wat de ander bezig houdt. Ik ga graag uit van dat wat wél kan en de wensen & krachten van iemand als persoon. Zowel jeugdigen, ouders als de collega’s waar ik mee samen werk. Door duidelijk en transparant met elkaar gesprekken te voeren, lukt het vaak om met de nodige humor stappen vooruit te zetten samen.

Ambulante (gezins) begeleider Kim Kraal:

Ik heb de bachelor Psychologie behaald aan de Universiteit van Utrecht. Aansluitend heb ik de master Klinische Kinder- en jeugdpsychologie behaald aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

Als ambulant (gezins)begeleider draag ik bij aan een veilige leefomgeving en een optimale ontwikkeling voor zowel kinderen, volwassenen als gezinnen. Betrokkenheid, geduld en daadkracht staan in mijn werkwijze centraal. Door te denken in mogelijkheden en cliënten te motiveren om hun kansen en talenten optimaal te benutten help ik cliënten om in hun eigen kracht te staan en de regie over hun leven in eigen handen te nemen. Ik zie het als een meerwaarde om binnen Helderzorg samen te werken met een hecht team en te kunnen sparren met collega’s met diverse achtergronden en ervaringen.

Ambulante (gezins) begeleider Stephanie Wesselink:

Tijdens mijn studie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor de opleiding Pedagogiek was mijn ambitie om te werken als ambulante hulpverlener om er voor de mensen te zijn. De ervaringen die ik als mens heb opgedaan hebben gemaakt dat ik enthousiast, leergierig en open in het leven sta.

Het uitstralen van een open, eerlijk en rustige houding zijn belangrijke factoren in contact met de mens. Deze kwaliteiten zet ik dan ook graag in om een ander te helpen waar nodig is. Wat ik een ieder graag wil meegeven is “geloof in jezelf en in je eigen kunnen, want ieder mens is uniek”.

Ambulante (gezins) begeleider Duygu Yilmaz:

Mijn naam is Duygu Yilmaz. Ik ben afgestudeerd aan de opleiding pedagogiek op de HAN in Nijmegen.

Transparant en betrouwbaarheid zijn een van de kernwaarden, waar ik veel waarde aan hecht. Los van de hulpvraag die iemand heeft, richt ik mij eerst op de individu en het gevoel wat er op dat moment speelt. De eerste vragen die dan ook door mij heen gaan zijn: wat maakt het dat deze persoon zich zo voelt of gedraagt? Welke invloeden of gebeurtenissen hebben zich afgespeeld?

Ik werk graag oplossingsgericht en vind het belangrijk om mensen in zijn kracht te zetten, dit doe ik door positief gedrag te stimuleren. Als persoon ben ik een enthousiaste en levendige jonge vrouw, die volop in het leven staat. Ik zie mezelf als iemand die graag wil leren, open staat voor nieuwe ervaringen en een grote mate van verantwoordelijkheid voelt.

Ambulante (gezins) begeleider Sanne Kok:

Mijn naam is Sanne Kok en ben afgestuurd aan de opleiding social work (SPH) in Ede.

Voor mij zijn de woorden ‘gezien, gekend en gehoord’ van grote waarde in mijn werk en privé. Door mijn sociale en open (werk) houding ben ik ontspannen in de omgang met mensen en maak ik op een laagdrempelige manier contact. Als professional stel ik me leergierig, flexibel en gemotiveerd op. Ik kijk graag naar kwaliteiten en mogelijkheden. Samenwerken aan vertrouwen, groei, eigen initiatief en actief burgerschap maken mij enthousiast! Mijn lijfquote: Leavesparkle wherever you go’.

Ambulante (gezins) begeleider Leanne Heijst:

Mijn naam is Leanne Heijst, ik ben afgestuurd aan de opleiding SPH in Amsterdam.

Als persoon ben ik relaxed en dit straal ik ook uit in mijn werk, ik merk dat dit rust en vertrouwen geeft.

Ik vindt het mooi om de manier te vinden wat het beste past om er voor iemand te zijn. Daarbij is het belangrijk dat het voor beide natuurlijk aanvoelt zodat een ieder zichzelf kan zijn en zich gehoord voelt.

Ambulante begeleider Paul Asselbergs:

Mijn is Paul Asselbergs en ik ben afgestuurd aan de opleiding MWD te Nijmegen.

In mijn ogen is het ‘er zijn’ voor iemand waar het allemaal mee begint. Wanneer iemand beperkt is in eigen mogelijkheden om hun leven zelf vorm te geven is het belangrijk om de samenwerking aan te gaan en wellicht iets uit handen te nemen maar de cliënt wel mee te laten beslissen ‘eigen regie’ zodat het proces altijd eigen blijft. Voordat ik ambulant hulpverlener was ben ik werkzaam geweest binnen de commerciële dienstverlening, het onderwijs, de schuldhulpverlening en de verslavingszorg. Inzichten en methodieken uit deze werkvelden zet ik dikwijls in voor mijn cliënten. Het werk als ambulant hulpverlener is vrij solistisch maar Helderzorg beschikt over een fijn en behulpzaam team waardoor je veel input krijgt op een moment dat je misschien zelf even niet meer weet wat nu de beste vervolgstap is voor iemand zijn herstelproces.

Ambulante begeleider Annelies Kamp:

Als ambulante hulpverlener is het voor mij de uitdaging om vooral eigen regie te bevorderen. Daar waar er ‘obstakels’ zijn probeer ik samen met de cliënt te kijken naar de mogelijkheden. Ik kan er van genieten als we samenwerken aan de doelen die we hebben opgesteld en de vaardigheden blijven beklijven waarna de cliënt op eigen ‘houtje’ verder gaat.

Secretaresse Ilona Lina:

Als administratief medewerkster/ secretaresse ben ik werkzaam voor een organisatie met het hart op de juiste plek. Saamhorigheid naar elkaar toe en naar alle cliënten staat centraal. Dat maakt dat ik graag mijn kwaliteiten als administratief ondersteuner inzet bij Helderzorg. Mijn kernwaarden zijn vrijheid in verbondenheid, natuurlijk ook humor, en ik houd ervan mensen te ontzorgen. Gelukkig kan in ze alle 3 kwijt bij Helderzorg!