Het team

Medewerkers binnen Helderzorg hebben een basishouding van oprechte betrokkenheid bij de leefwereld van de zorgvrager en het vermogen om over eigen cultuurgrenzen en normen en waarden heen te reiken. Zij zijn in staat om te werken vanuit de presentiebenadering. Medewerkers stellen zich benaderbaar op, hebben een open blik en oog voor wat zich niet zomaar toont. Zij zien zorg als meer dan losse handelingen. Onze bejegening is duidelijk, respectvol, open en professioneel. Ook als er ogenschijnlijk niets (meer) gedaan kan worden, blijft de medewerker van Helderzorg de ander trouw en nabij.

Helderzorg heeft een divers ondersteuningsaanbod en is in de afgelopen jaren sterk gegroeid in aantal zorgvragers en aantal medewerkers.

Helderzorg beschikt over vier teams met eigen specialisatie :

 • WMO;
 • Jeugd;
 • Forensische zorg.
 • Beschermd wonen

De teamsamenstelling is bepaald op basis van expertise, deskundigheid, ervaringen en de interesse van de medewerker. Helderzorg vindt het belangrijk  een  goed evenwicht te zoeken tussen functie-inhoud en opleidingsniveau. Hierdoor wordt multidisciplinair gewerkt door medewerkers met verschillende culturele en professionele achtergronden en komen we tegemoet aan ons doel om maatwerk te leveren. Er wordt gedeeld en geleerd van en met elkaar. Helderzorg beschikt over medewerkers op WO, HBO en MBO niveau. De ervaring en deskundigheid van de professionals van Helderzorg zijn divers en onder andere gericht op:

 • licht verstandelijke beperking
 • complexe (ernstige) gedragsproblematiek
 • criminaliteit en forensische problematiek
 • psychiatrische problematiek
 • verslavingsproblematiek
 • verschillende etnische achtergronden
 • vluchtelingen / migratie problematiek
 • trauma

Helderzorg maakt structureel gebruik van de betrokkenheid van twee gedragswetenschappers die het begeleidingsproces volgen, coördineren en aansturen waar nodig.

Medewerkers die zich richten op jeugdhulp zijn ingeschreven bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).