AMBULANTE SPOEDHULP (ASH) BIJ HELDERZORG

Ambulante Spoedhulp (ASH) is een methode die kan worden ingezet bij een crisis of spoedeisende situatie in een gezin. Helderzorg heeft een team van ambulant hulpverleners die hier speciaal voor is opgeleid. ASH duurt 4 weken (28 dagen). In deze 28 dagen zal de ambulant hulpverlener samen met het gezin op onderzoek gaan naar de oorzaak van de problemen en mogelijkheden om de veiligheid te herstellen. Stap voor stap, samen met het gezin. Eerst de belangrijkste dingen om weer rust in het gezin te krijgen en daarna ook gericht op de toekomst. Daarbij wordt altijd gekeken naar het eigen netwerk van de cliënt en naar professionele hulp.

Hoe ziet het traject er dan uit?

  1. Het gezin wordt aangemeld door het CJG, wijkteam, jeugdbescherming of Veilig Thuis. Van maandag tot en met vrijdag proberen we binnen 24 uur een startgesprek te plannen. Daarin wordt met het gezin en de aanmelder het doel van de aanmelding doorgenomen en worden afspraken gemaakt over het bezoek van de ambulant hulpverlener aan het gezin.
  2. Rondom de 14e dag is er een tussenevaluatie, waarin de voortgang wordt besproken.
  3. Aan het einde van de 28 dagen is er een eindevaluatie, er wordt dan besproken hoe de ASH is verlopen, of de veiligheid en rust is hersteld en wat er dan vervolgens nog nodig is voor de toekomst.

Het belangrijkste is dat we het samen met het gezin willen doen, samen optrekken om de veiligheid te herstellen en richting te geven aan duurzaam herstel.

Tijdens het traject zijn er één of twee ambulante hulpverleners aan het gezin gekoppeld, ook zal de gedragswetenschapper van Helderzorg betrokken zijn. Het aanspreekpunt voor het gezin zijn de ambulant hulpverleners. Ook zijn we voor gezinnen die in het traject van ASH zitten 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Aanmelden kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur via het algemene nummer van Helderzorg.